بيوگرافي و عكس محسن مسن آبادي
بيوگرافي و عكس محسن مسن آبادي
نام:محسن

نام خانوادگي:مسن آبادي

ساكن:اراك


وزن: 130 کیلوگرم

 

  قد: 185 سانتی مترمتولد: ۱۳۶۷


شغل:مدير باشگاه و دانشجو

رشته :حسابداري
دانشگاه: آزاد اراك